Egypt

Žádaná destinace

Nikdo asi nebude pochybovat o tom, že Egypt je turisticky atraktivní destinací zejména kvůli své bohaté minulosti. Starověké památky lákají do Egypta návštěvníky z nejrůznějších koutů světa již celá staletí. Dovolená v Egyptě je však pro nemalou část turistů synonymem průzračně čistého moře, vyhlášených pláží a pohostinnosti místních obyvatel.

Dovolená v egyptském Dahabu

Turisté míří na dovolenou do Egypta i kvůli stálému počasí. Na rozdíl od evropských destinací se mohou Návštěvníci Egypta spolehnout, že jim během její dovolené určitě nebude pršet. Během Hlavní turistické sezóny totiž bývám nebe nad egyptskými letovisky blankytně modré a mráčky je vidět jen sporadicky. Tato skutečnost patří k největším lákadlům dovolené v egyptských letoviscích. Kdo z turistů by také chtěl aby mu jeho zasloužená dovolená u moře propršela?

Hlavní město

Egyptským hlavním městem je Káhira. V celé aglomeraci Káhiry žije více než 20 milionů obyvatel a je situována v severní části země. Káhira bývá někdy též nazývána matkou světa. Důvodem je skutečnost, že jde o vůbec největší město na africkém kontinentu. Není se tedy co divit, že Káhira má svým návštěvníkům co nabídnout. Byla by škoda, Pokud už trávíte dovolenou v některém z egyptských letovisek, byla by věčná škoda hlavní město Egypta nenavštívit.

Egypt je převážně muslimskou zemí a tak se v Káhiře nachází řada staveb, souvisejících s tímto náboženstvím. Nejznámější káhirskou mešitou je mešita Al-Azhar. Ta byla postavena již koncem 10. století a není bez zajímavosti, že spolu s ní tu byla otevřena i druhá nejstarší univerzita na světě.

Hlavní město Káhira

Další zajímavostí islámské části Káhiry je největší zdejší bazar s názvem Chán al-Chalílí. Ten se nachází v místech, kde Fátimovci koncem 10. století založili nové hlavní město Egypta. Samotný bazar zde začal fungovat na konci 14. století. Původně se tu obchodovalo s kořením, drahokamy či hedvábím. Pokud navštívíte tento nejproslulejší káhirský bazar dnes, dostanete tu prakticky cokoliv.

K návštěvě zve i pevnost Citadela, kterou tu ke konci 12. století založil proslulý vojevůdce Saladin. Zajímavou expozici pak nabízí i Egyptské muzeum které vystavuje více než 100.000 nejrůznějších exponátů většinou ze starověku.

V Káhiře se ovšem snoubí antické období s moderní architekturou. Vypravit se tak můžete na zdejší vyhlídkovou věž, jejíž výška se blíží dvěma stovkám metrů. Z její vyhlídkové plošiny budete mít celou Káhiru jako na dlani. Město se taktéž proslavilo daleko za hranicemi samotného Egypta svou zoologickou zahradou.

Alexandria

Pro mnoho jedinců však není symbolem Egypta Káhira, nýbrž o něco severněji ležící Alexandrie. Leží na břehu Středozemního moře a je pojmenována po svém zakladateli, makedonském králi Alexandru Velikém. V současnosti má Alexandrie asi čtyři miliony obyvatel a je nejdůležitějším egyptským přístavem ve Středozemním moři.

Pevnost v alexandrijském přístavu

V minulosti byla Alexandrie důležitým obchodním centrem. Ve zdejším přístavu se pravidelně setkávali nejen obchodníci s nejrůznějším zbožím, ale i i přední vzdělanci z celého v té době známého světa. Město, jež hrálo nezastupitelnou úlohu po dlouhá staletí snad pro všechny světové civilizace dnes obývají vlastně jen Egypťané.

A na co se může v Alexandrii těšit současný turista, kteří do této severoafrické země vyrazí na dovolenou? Najdete tu kupříkladu římský amfiteátr. V místech, kde kdysi stával světoznámý alexandrijský maják, se dnes nalézá monumentální pevnost Qaitbay. V minulosti byla Alexandrie známá i svou knihovnou. Její novodobou verzi můžete navštívit i v současnosti.

Gíza

Většina turistů ale bude souhlasit, že Egypt jsou hlavně pyramidy a další antické památky roztoužené po celé zemi. Nejznámějším A turisticky nejnavštěvovanějším areálem s pyramidami je Gíza. Ta je v současnosti jakýmsi předměstím k Harry a leží na levém břehu asi 10 km od řeky Nil. Zdejší pyramidy jsou jednoznačně nejvýznamnějšími památkami staroegyptské civilizace.

Součástí magického areálu je i známá socha Sfingy. Toto místo je jednou z nejfotografovanějších lokalit na světě a obrázek sfingy s mohutnou pyramidou v pozadí už viděl asi každý z nás.  Na těchto fotkách je k vidění spolu s velkou sfingou i Rachefova pyramida. Rachev byl synem faraona Chufua, jehož pyramida leží je asi 300 metrů od té Rachefovy.

Pyramidy v Gíze

Chufuova, nebo též Cheopsova pyramida, je vůbec největší pyramidou antického Egypta. Současně je i posledním ze 7 divů starověkého světa. Současná výška činí takřka 140 metrů a  čtvercová základna má strany o délce 230 metrů.

Nejstarší pyramidou na území Egypta je však Džoserova pyramida. Tato mohutná stupňovitá stavba je součástí velkého pyramidového komplexu v Sakkáře. Sakkára leží necelých 20 kilometrů jižním směrem od Gízy na levém břehu řeky Nil.

I když je Gíza rozhodně nejznámějším starověkým komplexem s pyramidami na území Egypta není jedinou. K dalším atraktivním lokalitám patří kupříkladu Luxor, Asuán nebo Abú Simbel?

Nil

Není bez zajímavosti, že právě v Luxoru se nachází zřejmě největší koncentrace starověkých památek na kilometr čtvereční v celém Egyptě. Město, kterému se v dobách, kdy Egyptu vládli faraoni, říkávalo Veset. Luxor se rozkládá na východním břehu životadárné řeky Nil. Turisté zde mohou navštívit nejen muzeí, ale třeba také Karnak. Karnak je obrovským chrámovým komplexem, kde byl v minulosti uctíván bůh slunce Amon.

Řeka Nil

Údolí králů

Na západním břehu řeky Nil se nachází i další světoznámá starověká památka, jejíž věhlas sahá daleko za hranice Egypta. Jedná se o Údolí králů, respektive Údolí královen. Na první pohled  se může zdát, že jde o pustý a vyprahlý region, kterých je na území Egypta nepočítaně. Ovšem jen o kousek dále se začínají zvedat svahy thébských hor a právě v nich byly vyhloubeny královské hroby. Až do současnosti zde bylo nalezeno více než šedesát hrobek. A to Tutanchamonova hrobu, který jako jeden z mála unikl pozornosti zlodějů a vykradačů. Čtyřiadvacet z těchto hrobů patřilo významným egyptským panovníkům.

Asuán

V jižní části Egypta leží město Asuán. Tomuto regionu je někdy přezdíváno Brána do černé Afriky. K nejnavštěvovanějším místům tady patří botanická zahrada na takzvaném Kitchenerově ostrově. K vidění jsou ale třeba i zbytky mohutného obelisku královny Hatšepsut.

Abú Simbel

Asi 250 kilometrů jihozápadně od Asuánu leží chrámový komplex Abú Simbel. Dvojice chrámů, původně vytesaných do mohutného skalního masivu, je zasvěcena kdysi vládnoucí dvojici faraona Ramesse II. a královny Nefertari. Komplex leží v místech, kde končila starověká egyptská říše a začínala Nubie.

Poušť

Egypt, stejně jako další severoafrické země, sdílí i další charakterovou vlastnost. A tou je v pouštní prostředí, které zde vytváří největší poušť světa Sahara. Většina smrtelníků má poušť za nehostinném prostředí a v jistém ohledu je toto tvrzení pravdou. Nicméně i v poušti žijí lidé již od nepaměti. Důvodem jsou oázy které je možné navštívit i v současném Egyptě.

Siwa

K nejznámějším egyptským oázám patří bezpochyby oázy Siwa a Farafra. Oáza Siwa je k nalezení uprostřed pouště nedaleko hranice s Libyí. Najdete tu nejen vodní prameny a jezírka, ale  i třeba spoustu zeleně. K nejčastěji zastoupeným dřevinám patří olivovníky a datlovníky. Turisté se v oáze Siwa často vydávají ke zdejší citadele, jejíž ruiny jsou k vidění uprostřed oázy. Z dalších architektonických památek v Siwě stojí za zmínku starobylý Amonův chrám.

Oáza Siwa

Farafra

Farafra je zase vůbec nejmenší oázou na území Egypta. Ve zdejších zavlažovacích kanálech teče až překvapivě horká voda a najdete tu kupříkladu rozlehlou palmovou zahradu. Asi čtyřicet kilometrů od Farafry leží tak zvaná Bílá poušť. Ta bývá obvyklým cílem výletů. Bílá se jí říká proto, že se zde vyskytují vápencové a křídové útvary, které v paprscích horkého slunce doslova září bílou barvou.

Dachla

A ještě něco zajímavého na konec? Tak například, v oáze Dachla najdete pouštní město Al-Qasr, které dokumentuje středověkou historii Egypta. Prakticky vše se totiž dochovalo, čas jako by se vůbec neposunul – úzké a zastřešené uličky, domky z hlíny, ale i proslulá mešita Nasr ad- Dína s 21 metrů vysokým minaretem. Pro návštěvníky Egypta může být toto měSto sladkou tečkou na samý závěr jejich dovolené.

O webu

Cestování je radost. Ať už cestujete na den, týden či měsíc, poznávání nových míst a lidí přináší potěšení a pozitivní náladu.